Информация за фирмата, за контакт
Този сайт е разработен и поддържан от
ЕТ Йорданка Пенелова
гр. Асеновград, ул. В. Петлешков 10
Идент.№ 115153309
ДДС № BG115153309
За контакт: Константин Васев
vasev7@gmail.com
www.kvasev.hit.bg