Плащания по фактури за Windows XP и MS Office 2003
С тази програма можете да следите отложените плащания на
вашите клиенти по фактурите, които сте издали. Възможен е и
обратния вариант - да следите вашите плащания към доставчици.

За работа с програмата е необходимо да имате инсталиран MS Access.
Той е част от пакета MS Office - в него са включени MS Word, MS Excel,
MS Access, PowerPoint и др.
Ако имате MS Office и случайно липсва MS Access,
то винаги можете да го добавите към инсталацията.

Настройки на Windows
Необходими са регионални настройки на Windows като за всеки друг български
счетоводен или складов софтуер. Те трябва да са следните:
  1. Число - десетичен разделител точка ·
  2. Валута (Curency) лв.
  3. Дата ден·месец·година 22.05.2012 , не  22.05.2012 г.

За автоматична настройка стартирайте Reg_BG.reg
За ръчна настройка и проверка вижте картинките:
Работа с програмата
Програмата съдържа два файла Plastania.mde  и bazaf.mdb
Plastania.mde - същинската програма.
bazaf.mdb - база данни.
Те трябва да са в една папка. Стартирайте Plastania.mde
При първо стартиране на вашия компютър трябва да посочите пътя към базата данни.
Посочете пътя към файла bazaf.mdb - база данни.

Можете да обработвате няколко фирми - просто си направете няколко папки.
От бутон БАЗА посочете пътя към необходимата база данни.

Заб.  файла bazaf.mdb можете да го преименувате по ваш избор.

След тези първоначални настройки пристъпвате към работа:
За регистрация

Нерегистрираната версия може да работи с до 10 броя фактури в журнала.
При достигане на този брой или чрез бутон База>Регистрация ще бъдете уведомени за регистрация.
Цената на регистрацията е
19 лв. без ДДС.
Регистрираните клиенти получават помощ по интернет или ел-поща.

Лека и успешна работа!

       Защо MS Access
  1. Масова програма - част е от MS Office
  2. Безпроблемна и съвместима работа в Windows
  3. Идеален за програмиране за собствено ползване
  4. Получаваме програми лесни за поддръжка
  5. Най-доброто за счетоводители и др. офис служители,

НО с необходимото програмиране, което създаваме за вас.